Przeskocz do treści

Czerwcowe dni 1979 roku moich bliskich z Janem Pawłem II w Częstochowie

W ramach projektu „NADZIEJA, ZWYCIĘSTWO” Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie i Towarzystwem Patriotycznym Kresy w Częstochowie organizuje KONKURS LITERACKI „Czerwcowe dni 1979 roku moich bliskich z Janem Pawłem II w Częstochowie ”.

Cele konkursu:

 1. Zainteresowanie młodzieży szkolnej najnowszą historią Polski. Kształtowanie świadomości narodowej, społecznej i obywatelskiej uczniów.
 2. Upamiętnienie I Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Ojczyzny i podkreślenie jej przełomowego znaczenia dla Polaków – w wymiarze duchowym i historycznym.
 3. Budowanie więzi międzypokoleniowych w oparciu o wartości.
 4. Rozwijanie kultury języka polskiego i zdolności literackich młodzieży szkolnej.
 5. Promocja talentów uczniowskich.
 6. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Konkurs adresowany jest do uczniów województwa śląskiego i obejmuje dwie kategorie wiekowe:

 1. uczniów siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej – pracę konkursową stanowi forma wywiadu ze świadkiem/świadkami historii,
 2. uczniów liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia – prace konkursową stanowi forma opowiadania z użyciem dialogu, w którym bohaterem jest świadek/są świadkowie historii.

Terminarz konkursu

 1. Najpóźniej do 5 września  2019 r. należy przekazać wstępną informację e-mailową o zgłoszeniu ucznia do konkursu.
 2. 27 września 2019 r. upływa termin dostarczenia prac konkursowych.
 3. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 16 października 2019 r. podczas Dnia Papieskiego na Jasnej Górze.

Na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie -  oraz na stronie projektu www.nadziejazwyciestwo.pl  znajdują się:

 1. Regulamin konkursu
 2. Karta zgłoszenia do konkursu (Załącznik nr 1)
 3. Oświadczenie autorskie do pracy zgłoszonej w ramach konkursu (Załącznik nr 2)
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia (Załącznik nr 3)
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela – opiekuna (Załącznik nr 4).

Ewentualne pytania prosimy kierować do Pani Agnieszki Grudzińskiej, nauczyciela-konsultanta RODN „WOM” w Częstochowie, tel. 34 360 60 04 wew. 219, e-mail: grudzinska@womczest.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *