Przeskocz do treści

Informacje dotyczące przygotowania do WIELKIEGO TESTU O IKARZE

Wydarzenia, do których doszło w listopadzie 1980 roku w Miejskim Zakładzie Komunikacji
w Częstochowie, do tej pory nie były znane szerszemu gronu mieszkańców Częstochowy. Prezentacja filmu poświęconego tym wydarzeniom ,,Ikar – stan wyjątkowy” oraz test wiedzy z tym związany mają ten stan rzeczy zmienić. Chcemy jednak, aby uczniowie rozumieli kontekst polityczny sytuacji Polski
w czasie omawianych wydarzeń (protest w Klubie „Ikar”). Dlatego też pierwszych pięć pytań w naszym teście dotyczyć będzie najważniejszych wydarzeń okresu 1979-1981, tj. od pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, aż do wprowadzenia stanu wojennego. Zakres merytoryczny tych pytań odnosi się do podstawy programowej dla ośmioletniej szkoły podstawowej (uczniowie szkół podstawowych)
i podstawy programowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (uczniowie szkół średnich – ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych).

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356)

XXXIX. Polska w latach 1957–1981. Uczeń:

………………..

5.   opisuje narodziny i działania opozycji politycznej w latach 1976–1980;

6.   przedstawia rolę Jana Pawła II i ocenia jego wpływ na przemiany społeczne i polityczne;

7.   wyjaśnia przyczyny i następstwa strajków sierpniowych w 1980 r.;

8.   charakteryzuje ruch społeczny „Solidarność”.

XL. Dekada 1981–1989. Uczeń:

  1. wyjaśnia przyczyny wprowadzenia stanu wojennego, opisuje jego przebieg i konsekwencje;

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH – poziom podstawowy

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy  programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2012 r.)

12. Rozkład systemu komunistycznego w Polsce – polska droga do suwerenności. Uczeń:

1) wyjaśnia znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla przemian politycznych w Polsce;

2) wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń sierpniowych 1980 r. oraz ocenia roli Solidarności  w przemianach politycznych i ustrojowych;

3) przedstawia okoliczności wprowadzenia i następstwa stanu wojennego;

Zalecana bibliografia umożliwiająca przygotowanie się do testu:

  1. Film ,,Ikar – stan wyjątkowy”, producent: Dumni z Polski
  2. Wojciech Rotarski, Spóźniony Sierpień w Częstochowie. Regionalny protest NSZZ „Solidarność” w klubie „Ikar” w listopadzie 1980, https://www.academia.edu/31077473/
  3. Podręczniki do historii dla szkoły podstawowej zgodne z podstawą programową z 2017 r.
  4. Podręczniki do historii dla szkoły ponagimnazjalnej zgodne z podstawą programową z 2012 r.

Etap szkolny testu odbędzie się 23 września (test zostanie udostępniony do pobrania na stronie www.nadziejazwyciestwo.pl w dniu przeprowadzenia testu);

Etap finałowy zaplanowany jest na dzień 27 września.

Prosimy śledzić naszą stronę – wszystkie informacje o godzinach rozpoczęcia oraz miejscu etapu finałowego będą zamieszczane na stronie.

Zapraszamy do zmagań konkursowych

Organizatorzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *